Fullt hus på ulvekurs i Lardal.


25.01.14 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold inviterte til kurs i praktisk ulvejakt på Gavelstad Gjestegård mandag kveld. Responsen var formidabel. Carnegie Hall på Gavelstad Gjestegård var fylt til siste plass. Mest mannfolk, men også noen få jenter. -Det viktigste for ulvejakta er sporing, sa kveldens foredragsholder, Nils Solberg. -Til det må vi ha snø og mange folk. Formålet med kurskvelden var å gi jegerne økt
kompetanse.


Arrangøren måtte sette folk på venteliste ved passerte 150 kursdeltakere. Unge og mer erfarne jegere, skogeiere og noen lokalpolitikere fra Agder, Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold fylte samtlige stoler i gjestegårdens Carnegie Hall . Kveldens foredragsholder Nils Solberg er også leder i landsstyret for FNR. Han har 20 års erfaring fra ulvejakt i flere land. I løpet av kvelden tok han kursdeltakerne med på åtejakt, trykkjakt, bruk av flaggliner
og litt om formelle jaktregler. «Det viktigste for ulvejakta er sporing», sa Solberg. «Til det må vi ha snø og mange folk.»

Formålet med kurskvelden var å gi jegerne økt kompetanse.

 

Stortinget har bestemt at det ikke skal være ynglende ulv i vårt område Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemda i Region 2 har gitt tillatelse til felling av to ulver i denne regionen.

 

Ulvene som befinner seg i regionen er etter all sannsynlighet hannulver på streiftokt fra Sverige, sier leder i FNR Vestfold Helge Røsholt, som tilføyer at det er viktig med kunnskap før man reiser på ulvejakt.

 

«Sånne kurs som dette her er viktige for erfaringsutveksling mellom jegere i ulike kommuner», sa nestleder i Skadefellingsstyret i Agder, Øivind Froland.

 

Helge Røsholt FNR

Helge Røsholt er leder i FNR Vestfold

 

FNR 2

Nils Solberg var kveldens foredragsholder med  20 års erfaring fra ulvejakt i flere land.

 

FNR 28

Leder i landsstyret FNR Nils Solberg, i midten leder i Søndre Buskerud FNR Tor Brandt og Helge Røsholt leder i Vestfold FNR.

 

FNR 52

To av de som hadde lengst veg var fra venstre Jarle Ås Hansen fra Birkenes og Øyvin Froland fra Froland.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag