Fullt hus på kornmøte


03.10.18 Utfylling av søknader om avlingsskadeerstatning og RMP-søknader var tema da «Kornsatsing i Vestfold» inviterte kornbønder til møte på Gjennestad 25. september. Det ble fullsatt sal med ca 70 frammøtte. Jon Randby fra Fylkesmannens Landbruksavdeling informerte om ordningene, mens Jan Per Stokke fra MidtVestfold Regnskap SA gikk igjennom praktisk utfylling. Det ble også god tid til pølsepause der praten gikk livlig.
Godt å treffe kollegaer etter en tøff vekstsesong. 


Kornmøte 250918 Jon Randby

Jon Randby fra Fylkesmannens Landbruksavdeling orienterte om avlingsskadeordningen for kornprodusenter. Han er kunnskapsrik og ga klare svar til forsamlingen. Som det står på skjermen er søknadsfristen 31. oktober. Den er absolutt, og Randby oppfordret alle til å søke i god tid.

Kornmøte 250918 Per Jan Stokke

Jan Per Stokke fra MidtVestfold Regnskapslag SA viste hvordan man fyller ut søknadsskjema i praksis. Får å finne skjemaene er det lettere å gå inn på Landbruksdirektoratets sider, enn å søke dem opp i Altinn.

Du kan også gå rett til søknadsskjemaene her:

 

Søknadsskjema avlingsskadeerstatning

Søknadsskjema RMP-tilskudd

 

Trenger du hjelp til utfylling? 

Landbrukskontorene skal være behjelpelig ved sprøsmål om utfylling. Du bør ta kontakt i god tid.

Det er også andre aktører som kan gi veiledning og hjelpe til med og dokumentasjon. Vi kan nevne:

– Vestfold Landbrukstjenester

– Norsk landbruksrådgiving (NLR)

– Ditt lokale regnskapskontor

 

Kornmøte 250918 Fullesatt amfi på Gjennestad

Det var tydelig et tema som fylkets kornprodusenter synes var nyttig. Hele 70 møtte opp og vi tror det var bønder fra alle deler av fylket tilstede.

 

Tilleggsforhandlinger og krisepakke 

På møtet var Bondelaget representert ved Hans Edvard Torp, leder i Norges Bondelags kornutvalg, og Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. De orienterte om tilleggsforhandlingene og den vedtatta krisepakka fra hvert sitt ståsted.

 

Plansjer fra møtet 

Mange etterspurte plansjene fra Randby og Stokke sine foredrag. Dem kan du laste ned her:

 

Jon Randby FMLA Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Kornprosjektet 25.9 

 

Jan Per Stokke Presentasjon 250918 Avlingsskadeerstatning


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag