Fullt hus på bløtkakemøte i Andebu


18.03.14 Det møtte opp mellom 50-60 stykker når Bondelaget og Skogeielaget i Andebu inviterte til det tradisjonelle bløtkakemøtet. På programmet var det landbrukspolitikk ved Elin Røed fra Vestfold Bondelag og informasjon fra ansatte på  landbrukskontoret. Ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad, snakket om framtidig kommunestruktur i Vestfold.


Andebu 130314 3

Det var fullt i salen på Anbebu menighetshus når møteleder Magne Gran fra Skogeierlaget ønsket velkommen.

 

Andebu 130314 4

 

De frammøtte var interesserte når org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed, snakket om den politiske situasjonen og forventninger foran årets jordbruksoppgjør. Landbrukspolitikken har fått økt oppmerksomhet, og hele 12 av 19 lokallag har sendt inn skriftelig uttalelse, deriblant Andebu Bondelag.

Andebu 130314 2

Sanela Jacobsen fra Landbrukskontoret informerte om Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).

 

Andebu 130314 5 Rasmussen

Terje Rasmussen fra Landbrukskontoret ga ros til bøndene i Andebu og Stokke for å ha vært raskt ute og kommet igang med grøfting når tilskuddet ble innført. Også de ordinære SMIL-midlene er Andebu-bøndene flinke til å benytte. Potten for 2014 er allerede fordelt, men forsamlingen ble oppfordret til å melde inn ny tiltak likevel. Noen år blir det ledige midler fra andre kommuner.

Andebu 130314 6

Det var helt fantastiske bløtkaker som ble servert i pausen før ordfører Bjarne Sommerstad fortalte om alle prosessene som går i Vestfold med tanke på kommunesammenslåinger.

Andebu 130314 7

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag