Fullt hus på årsmøte i Sande og Strømm Landbrukslag


04.11.17 På Bondeheimen i Sande avholdt Sande og Strømm Landbrukslag årsmøte på mandag. Hele 40 fremmøtte. I forkant av årsmøte var det et informasjonsmøte om en skadegjører på korn, salgallemygg, som er påvist i Sande i år. Denne holder vanligis til lengre sør. Det var Norsk Landbruksrådgiving som hadde denne informasjonen. På årsmøtet ble Hans Kristian Teien gjenvalgt som leder.
 Grønnsaksprodusent Karine Huseby var årets utsending fra fylkesstyret. Hun holdt en informativ og fin presentasjon om aktiviteten i Vestfold Bondelag.


ÅM Sande og Strømm Nytt styre

Nytt styre i laget. Fra venstre Per Erik Rosnens (1. vara). Lars Bjørge, Hans Kristian Teien (leder), Per Reese, Kjetil Stampe Auke, Per Øivin Sola, Ellen K Borgen Pedersen og Henrik Jebsen Holm.

 

Fra årsmøtet 

Med 320 medlemmer er Sande og Strømm Landbrukslag Vestfolds største lokallag. De har både faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene, som pubkveld og sommertreff. De er også synlige på høstmarkedet på Sande Prestegård.

 

Leder deltar på møter i Sande Næringsråd og får dermed god innsikt i hva som rører seg når det gjelder næringsetablering og arealbruk.

 

Det ble vedtatt en plan om tettere samarbeid med Sande Bygdeungdomslag, noe som er nytt av året.

 

Krevende vekstsesong 

I år har det vært utfordringer helt fra våronn til innhøsting. Det er godt å møtes og kjenne på at en ikke er alene med utfordringene.

 

ÅM Sande og Strømm Leder Hans Kristian Teien

Etter et langt minutt med stillhet sa Hans Kristian Teien seg villig til å ta sitt 8. år som leder i Sande og Strøm Landbrukslag. Noe det nyvalgte styret og de fremmøtte satte pris på.

 

ÅM Sande og Strømm Forsamlingen 2

Det ble servert varm mat kl 19.00 og …

ÅM Sande og Strømm Forsamlingen

Bløtkake og kaffe utover kvelden.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag