Fulle hus på plantevernkurs


13.03.15. I vinter har mange vestfoldbønder vært nødt til å fornye plantevernbeviset sitt og SNS Vestfold kan melde om fulle kurs. Kurset i Lardal var et av flere kurs som måtte flyttes til et større lokale for å få plass til alle. Her er en liten rapport.


Deltagere på plantevernkurs i Lardal

-Jeg syns vi fylte bra opp i Carnegie Hall på Gavelstad Gjestegård da vi arrangerte plantevern kurs. Til slutt var vi ca 60 påmelte deltagere, kan Tor Anton Stensholt, lokallagsleder i Lardal Bondelag fortelle.

 

Veterinær Anne Hege H Tajet

Denne kvelden(kveld 2 i kurset) foreleste veterinær Anne Hege Hunskaar Tajet om Plantevern og helse før de som var der for å fornye plantevernbeviset tok eksamen.

 

De som tar plantevernbeviset for første gang må ha ytterligere to kurskvelder før de avlegger eksamen.

 

-Anne Hege hadde også laget egne plansjer med ny, oppdatert kunnskap om emnet, så dette var bra sier Stensholt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag