Full sal på årsmøte i Folkeaskjonen ny rovdyrpolitikk


21.03.14. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold avvikla sitt årsmøte mandag kveld på Gavelstad Gjestegård i Lardal. Kunnskapsrike innledere, stort engasjement og – som vanlig – fullt hus når Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Vestfold inviterer til møte. Helge Røsholt fra Lardal ble gjenvalgt som lagets leder. -Foreningen  er ganske fersk her i Vestfold. I vinter har vi imidlertid opplevd en sterk tilstrømming av nye medlemmer
og foreningen runder snart tre hundre betalende, kunne Helge Røsholt fortelle.


Trangt om plassen på Gavelstad Gjestegård da FNR Vestfold inviterte til møte

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold avvikla sitt årsmøte mandag kveld på Gavelstad Gjestegård i Lardal. Kunnskapsrike innledere, stort engasjement og – som vanlig – fult hus når Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Vestfold inviterer til møte.

 

På bildet ser vi Espen Marker rovviltansvarlig for SNO i Vestfold Buskerud og Telemark og Jon-Erling Skåtan SNO Agder/Rogaland sammen med styret i FNR Vestfold,Terje Gjersøe, Helge Røsholt, Terje Brattestå og Einar Gabriel Løken. (Svein Kvalevåg var ikke tilstede da bildet ble tatt).  

På bildet ser vi Espen Marker rovviltansvarlig for SNO i Vestfold Buskerud og Telemark og Jon-Erling Skåtan SNO Agder/Rogaland sammen med styret i FNR Vestfold,Terje Gjersøe, Helge Røsholt, Terje Brattestå og Einar Gabriel Løken. (Svein Kvalevåg var ikke tilstede da bildet ble tatt).

 

Helge Røsholt fra Lardal ble gjenvalgt som lagets leder. Med seg i styret har han Einar Gabriel Løken fra Holmestrand, Terje Brattestå fra Tønsberg og Svein Kvalevåg fra Larvik. Terje Gjersøe fra Re ble valgt til 1. varamedlem. Hans Kristian Wear fra Lardal er andre vara.

-Foreningen  er ganske fersk her i Vestfold. I vinter har vi imidlertid opplevd en sterk tilstrømming av nye medlemmer og foreningen runder snart tre hundre betalende, sier Helge Røsholt. 

 

15 ulv i vår region. 

Jon-Erling Skåtan – opprinnelig fra Hvarnes – er Rovviltansvarlig for Statens Naturoppsyn (SNO) i Agder og Rogaland. Han har fulgt med på ulvens vandringer øst for Oslo og nedover på Sørlandet.  I sitt innlegg på Gavelstad Gjestegård sa han blant annet at: «SNO har sikker dokumentasjon av 15 ulver i regionen siden den første gang ble observert på åttitallet. Det er gitt fellingstillatelse på de fleste av disse. Det
er fortsatt observert en ulv i Drammensområdet og en i Agder. Jakt er svært vanskelig uten sporsnø. Det er stort sett hannulv fra Sverige som vandrer inn i vårt område. Imidlertid er det bare et tidsspørsmål før også hunndyr kommer».

Bildene viser ulvene som er skutt i vår region. Statens naturoppsyn har dokumentert 15 dyr. 11 skutt. I har vandret tilbake til Rendalen. 1 bare forsvant. To er fortsatt i vårt område.

Bildene over og under viser ulvene som er skutt i vår region. Statens naturoppsyn har dokumentert 15 dyr. 11 skutt. I har vandret tilbake til Rendalen. 1 bare forsvant. To er fortsatt i vårt område.

Statens naturoppsyn har dokumentert 15 dyr. 11 skutt. I har vandret tilbake til Rendalen. 1 bare forsvant. To er fortsatt i vårt område.

 

Statens naturoppsyn har ansvaret for å dokumentere skade på rein og husdyr som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt.

Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene.

Streifdyr av ulv registreres gjennom oppfølging av meldinger, sporinger og møkksamling for DNA analyse.

 

Mye gaupe, 3 skutt i Vestfold i vinter  

På mandagens møte i Lardal var også leder i Rovviltnemda region 2 Jørund Ruud tilstede og orienterte om vinterens kvotejakt på gaupe og ulv.

«Bestandsmålet i vårt område er 12 familiegrupper av gaupe», sa han. «Vi har hele tida ligget over bestandsmålet. Etter årets kvotejakt er det fortsatt registrert 15 familiegrupper», la han til. «Vårt mål i rovviltnemda er å redusere konfliktnivået mellom beitenæring og bestandsmål for rovdyr. Konfliktnivået er størst der det er flest sau i Buskerud og Telemark. Tapsprosenten i beitenæringa er
fortsatt altfor høgt».

 

Under vinterens kvotejakt på gaupe er det felt 29 dyr i region 2. Av disse er to felt i Larvik og en i Hof kommune.

 

På bildet ser vi f.v. Jon-Erling Skåtan rovviltansvarlig for SNO Agder/Rogaland, Helge Røsholt leder FNR Vestfold,  Åsmund Ystad daglig leder FNR og Jørund A Ruud leder i Rovviltnemda 

På bildet ser vi f.v. Jon-Erling Skåtan rovviltansvarlig for SNO Agder/Rogaland, Helge Røsholt leder FNR Vestfold,  Åsmund Ystad daglig leder FNR og Jørund A Ruud leder i Rovviltnemda

 

Rovviltnemda er politisk oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag fra de berørte fylkeskommunene. Unni Hanson fra FrP  er eneste representant fra Vestfold. Region 2 består av Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold.

Rovviltnemndene har ansvaret for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region. Det er åtte regionale rovviltnemder i landet. 

 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

Åsmund Ystad er daglig leder i FNR sentralt. Han orienterte om organisasjonens arbeid for å endre dagens rovdyrpolitikk. «Kontakt med Storting, forvaltning og politikere  er viktig. Vi blir respektert for vår bruk av kunnskap», sa han.  Det er gledelig at forvaltningen nå aksepterer at det er en sammenhengende gaupebestand i Norge og Sverige. Totalt i Skandinavia er det registrert 251 gaupefamilier. Dette tilsvarer en felles bestand på 1500 gauper, hvorav
350 i Norge.

FNR har som formål å påvirke dagens rovdyrpolitikk. Foreningen  mener blant annet at kjerneområder for rovdyr gir en urimelig belastning for enkeltpersoner og lokalsamfunn. Videre mener FNR at rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll. Dersom rovdyr gjør skade eller skaper truende situasjoner må uttak skje raskt og effektivt. Foreningen sier nei til en fast ulvestamme i Norge.

 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har over 8000 medlemmer over hele landet. Organisasjonen tilstreber å lage møteplasser mellom folk, politikere, forvaltning og forskere. I tillegg driver de nyhetsformidling via www.rovdyr.org 

 

FNR er fast deltaker i Regjeringas kontaktutvalg for rovviltforvaltning, forskning og organisasjoner.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag