Full fart i Lardal


05.11.18. Få lokallag kan skilte med så fyldig årsmelding som Lardal Bondelag. I tillegg til faste aktiviteter rundt jordbruksoppgjør og formelle møter har de arrangert bondepub, fagkveld om plantekultur, gårdsbesøk, “bli kjent”-kveld, lunsj og landbruksspill for skolene i bygda, innsamling av landbruksplast og Åpen Gård. I tillegg har fiberutbygging tatt mye tid det siste året.  


Årsmøte Lardal 2018 Styret

Ikke rart at medlemmene stemte for gjenvalg av de styremedlemmene som stilte til gjenvalg og at Thomas Pettersen fortsetter som leder! Over ser vi f.v Arne Bergan, Thomas Pettersen, Ida Kristensen, Laila Lauvstad Berg og Kristian Lunde (som overtar plassen etter Jan Egil Steinsholt). I tillegg sitter Una Edland i styret.

 

Thomas Pettersen i ledet årsmøte i Lardal Bondelag med stø hånd

Thomas Pettersen ledet årsmøtet med stø hånd! De 25 fremmøtte brukte med tid på å diskutere fibergraving, avtaler og utfordringer rundt dette. I tillegg ble de prat om Nortura sin økonomi, kjedemakta og lov om god handelsskikk.

 

Årsmøte Lardal 2018 Godt oppmøte og hyggelig lag 

Hyggelig lag med god stemning! skriver fylkesleder Thorleif Müller, som representerte Vestfold Bondelag på årsmøtet. Han ble imponert over all aktiviteten som fremkom av årsmeldinga til Lardal Bondelag.

 

Alle foto: Thorleif Müller.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag