Frykter økt smittepress


24.11.14. Landbruks- og matdepartementet åpner for at hver bonde kan ha dobbelt så mange kylling og kalkun som i dag. I forslaget til endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, vil departementet øke konsesjonsgrensen fra 140 000 til 280 000 slaktekylling per år, og fra 30 000 til 60 000 kalkun.  Norges Bondelag har støtte fra blant annet veterinærinstituttet når de ønsker å beholde dagens
konsesjonsgrenser for kylling og kalkun.  Dyrehelse og smittepress er viktige argumenter for oss, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.  Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag