Frøydis Haugen møtte vestfoldbøndene på Melsom vgs


24.01.18. Det matpolitiske fylkesmøte som Vestfold Bondelag torsdag arrangerte på Melsom vgs ble naturlig nok preget av den nye regjeringsplattformen og hva som står om landbruk der. Frøydis Haugen er 2.nestleder i Norges Bondelag og hun var kveldens hovedinnleder. Vestfoldbøndene som var tilstede benyttet også anledningen til å gi viktige innspill inn til toppen i Norges Bondelag.   


Harald Lie ønsket velkommen

Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag, var kveldens møteleder og ønsket velkommen til de 25 som torsdag kveld møtte opp på Melsomvik vgs til Vestfold Bondelags årlige Matpolitiske fylkesmøte.

 

Thorleif Müller med betraktninger fra en fylkesleder

Thorleif Müller innledet kort om både varslede omkamper i ny regjeringserklæring og fra signaler arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag hadde fått i møte med Vestfoldbenken tidligere på dagen. Han refererte også litt fra sist ukes samling for org.sjefer og fylkesledere.

 

Frøydis Haugen innledet

Kveldens hovedinnleder, Frøydis Haugen, 2.nestleder i Norges Bondelag, kom inn på de samme momentene. I tillegg til å gå nøyere inn på omkampene regjeringen signaliserer både på konsesjons- og odelslov, tollvern, rovvilt m.m trakk hun også fram noen positive ting. Blant annet anerkjenner regjeringen landbrukets positive bidrag i klimakampen.

 

Haugen hadde også noen betraktninger rundt nye statsråder, men brukte hovedsakelig sin innledning til å gå i gjennom hva det er viktig å få innspill på for forhandlingsutvalget før årets jordbruksoppgjør. Hvilke produksjoner vi skal prioritere og hvordan løse situasjonen for de produksjonene hvor vi har overproduksjon? Det ble noen gode diskusjoner og det kom flere gode innspill.

 

Når det gjelder markedssituasjon innenfor husdyrproduksjoner ble det oppfordret til å komme på husdyrmøtet 12. februar hvor dette blir tema. Også korn-kraftfôr, bruksstørrelser, om det er noen grep som kan gjøres i jordbruksoppgjøret for å øke norskandelen av frukt og grønt, økologisk produksjon, klima og flere tema ble diskutert.

 

 

Anne Andvik tok opp regjeringserklæringens pelsdyrforbud

Anne Andvik, lokallagsleder i Ramnes Bondelag berømmet Haugen for for en god innledning, men var tydelig fortvilet over regjeringas varslede avvikling av pelsdyrnæringa.

 

Frøydis Haugen fikk en tydelig beskrivelse fra Arne Martin Malerød hvordan det er å være melkebonde med mange små jorder i Vestfold

Arne Martin Malerød benyttet anledningen til å forklare Frøydis Haugen litt om det å være husdyrbonde i Vestfold og at det er svært mange små jordlapper også her som ikke egner seg til annet enn grasproduksjon.

 

Det ble også litt organisatorisk info fra org.sjef Elin Røed

Etter en god pause med god prat og god kringle til kaffen ble det en bolk med Aktuelt fra Vestfold Bondelag. Org.sjef Elin Røed tok litt praktiske forhold rundt innspill til jordbruksoppgjøret og felles våraksjon. Det ble også informert om inspirasjonskurs neste helg og andre viktige kurs utover våren, samt lokallagas mulighet for å benytte seg av Kornprosjektet.

-Husk også å spille inn kandidater til EMIL-prisen, oppfordret Røed.

 

Rådgiver Amund Kind kunne fortelle at advokatene hos Norges Bondelag utarbeider ny standardavtale for fiberkabel-graving. Dette er hyperaktuelt i flere Vestfoldkommuner nå hvor Viken Fiber er i gang med å få underskrifter fra grunneiere, men hvor avtaleforslaget har vist seg å være alt for dårlig. -Hvis noen av dere eller andre av våre medlemmer blir spurt om graving over sin eiendom kan de nå henvise til denne standardavtalen,
fortalte Kind. Kontakt i så fall oss på fylkeskontoret.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag