Frøtreskerdag


Norsk Frøavlerlag i samarbeid med Vestfold Frøavlerlag arrangerer frøtreskerdag 27.juli med start kl 9.00 på Kjølsrød, Revetal.
Starttidspunktet er endret litt i forhold til det som først har blitt annonsert, vi starter altså kl 9.00.

Vi starter med å få litt informasjon om den nye treskeren til  Kjølsrød, en Claas Lexion 760 rotortresker med returutstyr for engrapptresking (kanskje ikke riktig betegnelse, det blir bedre forklart på markdagen) og omrører i tanken for å lette tømming av frø.
Fagtema er klargjøring og innstilling av treskeren før frøtresking, Aage Bergan i Bergan Maskinsalg AS står for det faglige.
Forum gårdsdrift (Lars Kristian Rustan og Knut Søyland) stiller med treskeren sin som demomaskin når vi går gjennom fagtemaet.

Dersom været tillater det og frøenga ikke allerede er tresket ser vi på tresking av engsvingel på et naboareal til Kjølsrød.

Kl 12.00 blir det grilling.

Etter frøtreskerdagen vil såkorndyrkerlaget fortsette med eget program.

Karthenvisning:
KJØLSRUDVEIEN 21, Revetal
https://kart.gulesider.no/m/Wu6Bd

Velkommen!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag