Frønytt fra Norsk Landbruksrådgiving


08.04.14 I Vestfold produseres det mye engfrø. Tall fra Fylkesmannen viser at 47% av landets totale engfrøareal er i Vestfold. Norsk Landbruksrådgiving kommer jevnlig ut med Frønytt med praktiske tips og råd til frødyrkerne. Utgave nr 3 i år handler blant annet om bruk av husdyrgjødsel i frøeng.

Les Frønytt nr 3-2014 hos Norsk LandbruksrådgivingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag