Frøkvelden


Norges viktigste fagmøte for frøavlere, frøkvelden i Gullkrona, arrangeres 12.mars kl 18.30. Lars T Havstad og Trygve S Aamlid har bekreftet at de kommer til fagkvelden.


Tradisjonentro arrangeres det frøkveld i «Gullkrona» i Statens Park, sett av tidspunktet allerede nå.

Frøkvelden er årets viktigste fagmøte for frøavlere i Norge, til fagkvelden kommer Lars T. Havstad og TrygveS Aamlid fra Bioforsk Øst, Landvik og lokal frøavlsrådgiver John Ingar Øverland i NLR Viken.

Hvert år gjennomføres det en rekke forsøk i frøavl i Norge, mange av dem i Vestfold. Blant annet er mange av aktivitetene i det store prosjektet til Bioforsk med pollinering i rødkløver lagt til Vestfold og Lars T Havstad legger fram resultater fra prosjektet. I år har flere nye frøavlere meldt seg på med kontrakter i hvitkløver, også i denne arten har Bioforsk nye resultater fra forsøk i 2013. NLR Viken har gjennomført prosjektet SpireTim og resultater fra prosjektet vil bli lagt fram på frøkvelden. I tillegg til nevnte forsøk og prosjekter finnes det en rekke andre ferske forsøksresultater innen engkvein,rødsvingel, engsvingel, engrapp, timotei og andre arter og det blir gode muligheter til å ta opp andre faglige utfordringer.

Velkommen til et godt fagmøte!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag