Frøkveld – på Gjennestad Gartnerskole


Vi flytter frøkvelden til Gjennestad Gartnerskole, i møterom Amfi i 2018

Frøkvelden er årets viktigste fagmøte for frøavlere i Norge!
Til fagkvelden kommer Lars T. Havstad og Trygve S Aamlid fra NIBIO,
Landvik og lokal frøavlsrådgiver John Ingar Øverland i NLR Viken.

Møtet starter
kl. 18.30.

Hvert år gjennomføres det en rekke forsøk i frøavl i Norge, mange av dem
i Vestfold.
På frøkvelden får du mulighet til å få informasjon om det
siste nye fra forsøkene. Velkommen !ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag