Frøkveld i Gullkrona


Tid: Mandag 14.mars kl 18.30-21.30

Sted: Statens park i Tønsberg – Auditoriet «Gullkrona» i hus D (Anton Jensens gate 4).

Frøkvelden er årets viktigste fagmøte for frøavlere i Norge! Til fagkvelden kommer Lars T. Havstad og Trygve S Aamlid fra Bioforsk Øst, Landvik og lokal frøavlsrådgiver John Ingar Øverland i NLR Viken.


Hvert år gjennomføres det en rekke forsøk i frøavl i Norge, mange av dem i Vestfold. Blant annet er mange av aktivitetene i det store prosjektet til Bioforsk med pollinering i rødkløver lagt til Vestfold, og Lars T. Havstad legger fram resultater fra prosjektet. I tillegg er det flere prosjekter og forsøk i gang i flere av de andre artene hvor en har forsøksresultater som vil bli presentert.

Velkommen til


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag