Frokostklubben møtes i Tønsberg


VestfoldMat SA minner om FROKOSTKLUBBEN torsdag 24. april.

På dette møtet vil det bli informasjon om det nyoppstartende Bondens marked i Vestfold. Vi får også besøk av MATMERK, som vil presenterehvordan de kan bidra til å bl.a. utvikle markedskompetansen hos produsentene.

Velkommen til nytrukket kaffe og ferskt, lokalt bakverk – kl 0830!
Sted: Handelens Hus, Storgaten 21, Tønsberg


“FROKOSTKLUBBEN – Smaken av Vestfold” er en åpen møteplass for serveringsbransjen og produsenter i fylkesregionen vår. Vi møtes fast hver måned, siste torsdag i måneden. Frokostklubben – Smaken av Vestfold ble opprettet i januar 2013.

For jubileumsåret 2014 vil vi etterhvert gjøre noen endringer på vårt tradisjonelle program: som fram til nå har vært basert rundt en presentasjon av stedet vi møtes på – en presentasjon av en aktuell VestfoldMat-produsent – til framover å også dreie seg om aktuelle gjester/faglige tema og utfordringer. VestfoldMat-prosjekt. Vi vil alltid oppdatere oss på pågående VestfoldMat-prosjekt, samt ta inn nytt fra prosjektet Bondens marked Vestfold, referansegruppen/arbeidsgruppen Mat og Landbruk v/Bondelaget etc. Som vanlig vil vi også fokusere på en god dialog rundt felles utfordringer og muligheter for bransjen, og en unik mulighet til å knytte kontakter med Vestfolds mat- og reiselivsbransje.

Velkommen til møte siste torsdag hver måned!
Tid og sted for møtene i FROKOSTKLUBBEN – Smaken av Vestfold annonseres som vanlig på facebook/nettsiden vår vestfoldmat.net:
http://vestfoldmat.blogspot.no

FØLG MED – OG VEL MØTT!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag