Frokostklubb og lokalmatmøte i Stokke til torsdag


24.03.14. Vurderer du å satse på lokalmat? Førstkommende torsdag arrangerer VestfoldMat og Vestfold Bondelag formiddagsmøte for deg på Café Lotus i Stokke! Nortura orienterer om sin lokalmatsatsing og det blir refleksjoner rundt lokalmat, volumproduksjon og samvirke. 3 lokalmatprodusenter fra Vestfold presenterer seg og deler av sin erfaring om å skaffe seg markedsadgang, produkt- og kategoriutvikling, hvordan de har løst
slakteri-biten og tips fra oppstartfasen. Kokken fra restaurant Condradis i Tønsberg, Trond Andersen, snakker om etterspørselen etter lokalmat.


Førstkommende torsdag kl 08.30 -12.00 inviterer VestfoldMat, Vestfold Bondelag og Café Lotus til gratis frokost og et utvidet Frokostklubb-møte i Café Lotus sine lokaler i Stokke.

 

Frokostklubben er samlingsplassen hvor matprodusenter og kokker møtes den siste torsdagen hver måned. I februar og mars har vi utvidet disse samlingene med “Smaken av lokalmat”-møter. Forrige måned var programmet spesielt rettet mot grøntprodusenter. Denne gangen er det kjøttprodusentene som inviteres spesielt.

 

I tillegg til at Café Lotus og innehaver Turid Evensen naturlig nok får orientere om sin virksomhet og bruk av lokalmat, vil Jack Anderssen fra Nortura Tønsberg orientere om Norturas lokalmatsatsing og reflekterer om lokalmat, volumproduksjon og samvirke. Vi har også utfordret 3 lokalmatprodusenter fra Vestfold, Grøstadgris, Gårdsand og Smakskalv til
å presentere sin virksomhet. Vi tror deres erfaring rundt det å skaffe seg markedsadgang, produkt- og kategoriutvikling og hvordan de har løst slakteri-biten vil være veldig nyttig å få høre om for andre som vurderer å satse på lokalmat. Slike tips kan være gull verdt i en oppstartsfase.
Frokostmøte og smaken av lokalmat feb 2014 (5)

På grøntmøtet i februar  klarte vi å samle over 40 bønder, kokker, grøntansvarlige og rådgivere. -Det var svært gledelig, sier Karine Huseby, leder i VestfoldMat SA. Hun og rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag håper på minst like godt oppmøte denne gangen.

 

Både frokostklubb og temamøtet er gratis, og arrangeres med støtte fra prosjekt “Smaken av lokalmat”, Vestfold Bondelag og VestfoldMat SA.

 

Av hensyn til de som skal stå for maten er det fint med påmelding til Vestfold Bondelag (vestfold@bondelaget.no / 33 36 32 00) eller VestfoldMat SA (kontakt@vestfoldmat.no) innen onsdag 26. mars, eller på facebook.

 

Vi håper å se flest mulig, særlig nye som vurderer lokalmatproduksjon!

Velkommen!

 

Smaken av lokalmat 27.mars 2014 Invitasjon og Program

Smaken av lokalmat


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag