Frøavlskonferanse – Vestfold Frøavlerlag


Den tradisjonelle frøkvelden til Vestfold Frøavlerlag utvides til å bli frøavlskonferanse. Da vil både tidspunkt og sted endres noe i forhold til de opprinnelige planene om frøkveld. 

Sted blir Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg.

Tidspunkt: 11.mars kl 13.00 – 20.00

Frøavslkonferansen 2015. Program. 

 

PåmeldingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag