Frøavlskonferanse 11. mars


16.02.15. Den tradisjonelle frøkvelden til Vestfold Frøavlerlag utvides til å bli frøavlskonferanse.  Konferansen blir på Quality Hotel Tønsberg (Oseberg),  11.mars kl 13.00 – 20.00.  Programmet er ikke helt klart ennå, men det blir foredragsholdere fra  Bioforsk Landvik, Graminor, Norsk Landbruksrådgiving og praktiske frøavlere. Les mer hos NLR
Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag