Frist 15. april: Søk Bærekraftfondet


Publisert: 13.04.2021

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond kan du søke om midler til tiltak eller prosjekter som kommer mange bønder eller store deler av næringen til gode. Torsdag 15. april er frist for å søke om kollektive midler fra Bærekraftfondet.

Du kan søke om støtte til prosjekter innen:

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse som er i tråd med Landbrukets klimaplan
  • Prosjekter og/eller tiltak som fremmer god dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade og materielle skader

Se eksempler på prosjekter eller tiltak som kan få støtte her

Slik søker du

Alle søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Les mer om kriteriene for å søke og finn søknadsskjemaet her.

Rapporteringsfrist er tre måneder etter prosjektslutt.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med prosjektkoordinator Carl Fredrik Berthelsen i Norges Bondelag: e-post: barekraftfondet@bondelaget.no

Til inspirasjon så fikk følgende tiltak støtte i forrige søknadsomgang:

Prosjektnavn Søker Tilskudd
Klimakalkulatoren – kompetente rådgivere Tine og NLR Kr. 566.000
Forsterkning av flomvoll på Skarvvollene Skarvvollene flomsikring og kanallag Kr. 200.000
Den gode hverdagen – en motivasjonsfilm om HMS i landbruket Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Kr. 150.000
Bærekraftige landbruksbygg

 

Bondelagets Servicekontor AS Kr. 500.000
Dyrevelferdskonferansen 2021 Foreningen Norske Etologer Kr. 160.000
Blæstaddagen 2020, webinar om dyrevelferd Landbrukssenteret Blæstad / Hedmark Bondelag Kr. 25.000
FarmMERGE – sammenhengen mellom bondens helse og arbeidsmiljø, og dyrenes helse, produksjon og dyrevelferd Nord universitet Kr. 100.000
Fagdag: Redusert jordarbeiding ved fornying og reparasjon av eng Soknedal Bondelag Kr. 25.000
Forprosjekt – risiko- og sårbarhetsanalyse for landbruket Norges Bondelag Kr. 50.000
Kurs i praktisk bruk og forvaltning av skog i bratt og skredutsatt terreng, for forebygging av naturfarer Skogbrukets Kursinstitutt

 

 

Kr. 300.000
Produksjon av kompost fra landbruk og fiskeoppdrett Kvæfjord Miljøjord SA Kr. 200.000
Skal Bare – Skadeforebyggende tiltak i Rakkestad Rakkestad Næringsråd Kr. 90.000
Pilotprosjekt Villsvin i Aremark Aremark Bondelag Kr. 150.000
Brannberedskap Sirdal Bondelag Kr. 250.000

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag