Frihandel viktigere enn trygg mat?


30.10.14. EU og USA forhandler om frihandelsavtalen TTIP.  Norges Bondelag er blant de som er urolige over hva TTIP-avtalen kan bety for blant annet mattrygghet. -TTIP er motivert av sterke handelsinteresser.  Det vil gi ytterligere press på billigere mat, og da vinner sjelden produksjonsformene som tar best hensyn til dyreveldferd, miljø og mattrygghet, sier Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag.  Les mer hos Norges
Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag