Framtidas kornbonde under lupen


07.08.14. Jakten på mer robuste planter, nye midler mot ugras og nye kornsorter var noe av det kornrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving studerte nærmere under fagsamlingen i sommer.  Den årlige samlingen for kornrådgiverne ble innledet på Forsøksgården Vollebekk ved NMBU for å se på forsøksfelt og høre om erfaringer fra to store prosjekter som er i gang innen korn, Økokornprosjektet og AGROPRO. Som
en del av AGROPRO-prosjektet testes det på hvilke kornsorter som best tolererer stress forårsaket av strukturskade, jordpakking, utilstrekkelig drenering, og økende nedbør. I Økokornprosjektet ser en blant annet på hvordan en bedre kan kontrollere rotugraset ved økologisk korndyrking.  Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag