Forvirrende om jordbruket i klimameldinga


Publisert: 08.01.2021

Regjeringen la i dag fram klimameldinga. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, blir usikker på om regjeringa egentlig har ambisjoner for et klimavennlig landbruk. 

I dag la regjeringen frem sin klimamelding der de presenterer tiltak og virkemidler for å innfri klimamålet for ikke-kvotepliktig sektor mot 2030. Jordbruk inngår i denne sektoren sammen med transport, avfall og bygg.

  • I meldinga er det mye ros til norsk landbruk, og ikke minst til vår klimaavtale og landbrukets egen klimaplan, sier Thorleif Müller. – Jeg blir derfor veldig usikker på ambisjonsnivået når dette ikke følges opp med noen som helst av økonomiske virkemidler.
  • I meldinga omtales norsk mat som trygg, produsert med lite sprøytemidler og antibiotika. Regjeringa vil legge til rette for økt bruk av utmarksbeite og de roser de mange fellesgodene for samfunnet, forteller Thorleif Müller. – Samtidig ser vi at regjeringa holder fast på at betydelige utslipp skal kuttes gjennom kostholdsendringer og dermed redusert norsk matproduksjon. Dette gjør meg forvirra!

Trenger positive, økonomiske virkemidler

Regjeringen viser til den inngåtte klimaavtalen med landbruksorganisasjonene om å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jordbruket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. Gjennom Landbrukets klimaplan viser landbruksnæringa hvordan de skal innfri klimaforpliktelsene uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap.

  • Vi er villige til å gjøre en stor jobb, slik som klimaavtalen vår med regjeringa viser. Men det er ikke gratis å omstille seg for en bedre framtid, heller ikke for landbruket. På samme måte som industribedrifter eller elbileiere, trenger næringa positive, økonomiske virkemidler. Det er ikke spor av en slik satsing i meldinga. Det håper jeg at Stortinget gjøre noe med når de skal behandle den, sier Müller.

Må snakke med politikerne

Thorleif Müller i Vestfold Bondelag sier han må lese meldinga nøye, og se hva som ligger i den. Han ble som sagt ved første gjennomlesing litt usikker på hva de egentlig mener. – Heldigvis har vi i Vestfold Bondelag god kontakt med våre Stortingsrepresentanter. Det blir nok noen samtaler både med posisjonen og opposisjonen, forteller Müller. – Stortinget har gode muligheter til å gjøre forbedringer!

Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget i løpet av våren.

Her kan du laste ned regjeringens klimamelding
Landbruket er omtalt på side 100-125, samt forslag om gjødselavgift på side 58-61.

Les mer om Landbrukets klimaplan

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag