Fortsatt uavklart om jordbruksavtalen


16.06.17 Dagens stortingsdebatt ga ingen klarhet for veien videre med årets jordbruksavtale. -Stortinget vedtok i dag at jordbruket og staten skal sette seg ned for å bli enig om ei fordeling av årets jordbruksavtale. Stortinget burde også satt premissene for hvordan dette skal foregå. Dagens debatt i Stortinget har ikke bidratt til å legge klare føringer for dette, heller tvert imot, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. FrP sier
nå at de har fått til en jordbruksavtale i tre av fire år. -Dette stemmer ikke, sier lederen i Norges Bondelag. -Årets jordbruksoppgjør endte med brudd. Regjeringa viste ikke vilje til å satse på norsk landbruk. I praksis tvinges vi nå tilbake for å fordele på ei økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive avtale på, avslutter Lars Petter Bartnes.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag