Fortsatt tilskuddsmidler igjen til drenering – Markdag om grøfting


21.09.14.  Fylkesmannen opplyser at 4 millioner kroner er fortsatt ikke fordelt av årets tildeling til Vestfold. Det er tre års frist for å gjennomføre grøftingen, så det er ikke noe problem om dere ikke får grøftet i høst eller til våren. Ta kontakt med kommunen.  I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet, må det lages en enkel grøfteplan og Miljøplan trinn 2.  Vi
minner om NLR Vikens markdag om grøfting og drenering tirsdag 23. september på Sem.
 Les mer om tilskuddsmidlene hos Fylkesmannen.  Les mer om markdagen hos NLR Viken. 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag