Fortsatt stor og stabil verdiskaping fra Vestfoldlandbruket


Publisert: 07.09.2017

Nå er verdiskapingsrapporten oppdatert! NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, bak rapporten “Vestfolds grønne næringsliv – verdiskaping i landbruket og matindustrien”. Matindustrien står alene for 2700 arbeidsplasser og en omsetning på over 11 milliarder. I tillegg kommer sysselsetting og omsetting i primærjord- og skogbruk, skogindustri
og ringvirkninger.

 

Alt henger sammen med at Vestfold har de beste forutsetninger for matproduksjon og det gir oss et særlig ansvar for å ta vare på matjorda vår.

 

Last ned kortversjonen her

Verdiskapingsrapport Vestfold 2017-Kortversjon

 

Last ned hele rapporten

“Vestfolds grønne næringsliv – verdiskaping i landbruket og matindustrien” her

 

Last ned plakat med Vestfold-kart her:

Plakat Vestfolds grønne næringsliv 2017

 

Det er laget egne kommuneark:

Kommunearkene “Landbruk i ….” kan lastes ned her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag