Første budsjettmøte for Vestfold og Telemark fylkesting


Publisert: 20.12.2019

Siste uke før jul var 61 fylkestingsmedlemmer samlet på sitt første budsjettmøte i Vrådal. Det nye fylkestinget trer i kraft ved nyttår da fylkene slås sammen. Ny fylkesordfører er Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet og varaordfører er Sven Tore Løkslid fra Arbeiderpartiet. På dette møtet ble drøyt 5 milliarder fordelt på skoler, fylkesveier, kollektivtilbud, kultur, frivillighet, næring, miljø, klima, tannhelse m.m.

Truls Vasvik (Ap) er leder av hovedutvalg for næring og reiseliv

Leder i Hovedutvalg for næring og reiseliv, Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, la i sitt innlegg i budsjettdebatten blant annet vekt på landbruk og matsvinn. Dette er noe av det han fokuserte på i sitt innlegg:

Jeg nevnte grønnsaker og epler istad – og vi har et landbruk som vi kan være stolte av. Næringsmiddelindustrien er viktig, og for de er det viktig at vi som fylkeskommune hele tiden sikrer at staten opprettholder importvernet. 

Samtidig må vi alle sammen bidra – og da mener jeg at matsvinn er noe vi må fokusere betydelig på. Da mener jeg ikke bare den maten jeg og dere hiver hjemme – men gjennom hele næringskjeden. Som et eksempel: Når potetbøndene hjemme i Helgeroa bare får betalt for 85-90% av avlingen, fordi det er feil størrelse på potetene de leverer, og grossistene påstår at de ikke får solgt en potet som er for liten eller for stor – og de ofte blir kastet, da forteller det meg at her har vi en stor oppgave. Vi vil derfor ta et initiativ i hovedutvalget for å gjøre en jobb på dette i hele næringskjeden – fra jord til bord.”

Her finner du nettsida til den nye fylkeskommunen

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag