Forsøk med stripperskjærebord


15.08.19. Frøavlere prøver nå om stripper-skjærebord er egnet til tresking av frø i Norge. Forsøkene er del av et prosjekt som er ledet av NIBIO. Skjærebordet har så langt blitt testet i forsøk i engsvingel- og timoteifrøeng. Dessuten praktisk prøving i engrappfrøeng.

Les mer om forsøkene med stripperskjærbord hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag