Forslag om endringer i regionene for melkekvoter


14.03.15 Ei arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet har levert sin rapport om produksjonsregioner for kumelkekvoter.  I rapporten er de ikke enige om et prioritert alternativ, men foreslår at dagens 18 kvoteregioner reduseres til tre, fem og ni. Vestfold Bondelag ønsker å beholde dagens regioner. Dette er viktig for produksjonsfordelingen i landet. Vi har lite melk i Vestfold, fordi jorda her kan brukes til bl a matkorn og grønnsaker. Også
stortingsgruppa til Venstre sier i en pressemelding fredag at de ikke ønsker å endre kvoteregionene fordi de ønsker et aktivt landbruk i hele landet.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag