Forslag om avvikling av pelsdyrnæringa: -Prosessen og lovforslag står til stryk


22.11.18. -Forslaget fra regjeringa om å avvikle ei lovlig næring, som pelsdyrnæringa er, rammer næringsdrivende og deres familier svært hardt. Hele denne prosessen og lovforslaget står til stryk, uttaler fylkesleder Thorleif Müller i en pressemelding fra Vestfold Bondelag


I dag kom regjeringas lovforslag om å avvikle pelsdyrnæringa fra 2025. Forslaget er en oppfølging av Jeløya-plattformen fra januar i år hvor Venstre fikk gjennomslag for å fjerne næringa. Kort tid i forveien, i januar 2017, utgjorde Høyre, FrP og KrF Stortingsflertallet som vedtok ei bærekraftig utvikling av den samme næringa.

 

-Siden Jeløya-forhandlingene har vi sett at regjeringen har ført en politisk prosess som jeg oppfatter som både kalkulert og brutal. Forslaget handler reelt sett om at folk blir fratatt levebrødet, og mister næringsgrunnlaget, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.

 

Norges Bondelag mener det er viktig at politikerne forstår hvilke negative økonomiske konsekvenser en avvikling vil få, for næringsdrivende og i distrikts-Norge.

 

-Forslaget treffer mange svært hardt, etter at de har levd i usikkerhet etter regjeringserklæringa kom i januar i år. Mange steder finnes det ikke gode muligheter til omstilling. Avviklingen står i grell kontrast til regjeringas vektlegging av forutsigbarhet for næringslivet, sier Müller.

 

Gjør ikke opp for seg  

Regjeringa foreslår en kompensasjon på 365 millioner kroner, og legger opp til en styrt avvikling av næringa. Anslag fra Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, viser at kompensasjonen må opp på et nivå på over 2 milliarder kroner for å kunne dekke reelle kostnader, tapte investeringer og tap av framtidige inntekter.   

 

-Det er urovekkende at Høye og FrP snur 180 grader om næringas framtid og går inn for avvikling, og deretter ikke er villige til å gjøre opp for seg på en anstendig måte. Det gir ikke mening å drive næringsliv på den måten, sier Thorleif Müller.

 

Det har etter vedtaket om å videreføre næringa, vært en grundig prosess med utvikling av et pliktig dyrevelferdsprogram for pelsdyr. Programmet var godkjent av Landbruks- og matdepartementet, men er ikke iverksatt.

 

-Vi mener det er grunnlag for å drive næringa videre innenfor ramma av dyrevelferdsprogrammet, understreker leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

 

Nå skal saken ut på høring frem til 31.januar 2019.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag