Forsiktig optimist


13.09.17 Valgresultatet viser at Erna Solberg fortsetter som statsminister. Det nye er at regjeringspartiene må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få gjennomført sin politikk. -Det gjør meg til forsiktig optimist på landbrukets vegne, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. -Vi håper nå på respekt for stortingsflertallet slik det er uttrykt i den nylige vedtatte jordbruksmeldinga. Vi trenger en
pause fra endringsforslag som vil  fjerne eller svekke bærebjelkene i den norske landbruksmodellen. -Jeg vil gratulere stortingsrepresentantene fra Vestfold med valget, sier Müller, -og ser fram til fortsatt god og konstruktiv dialog med alle partier.

Les mer om Norges Bondelags kommentar til valgresultatetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag