Foreslår gjenvalg på styret i Vestfold Bondelag


Publisert: 07.03.2023

Gjenvalg på alle

Valgnemnda for Vestfold Bondelag 2023 ble valgt på konstituerende årsmøtet 19.11.22. Det har dermed gått kort tid mellom konstituerende årsmøte og nytt årsmøte 14.mars. Valgnemnda har derfor bygget videre på arbeidet som ble gjort da. Fra valgnemnda var det en forventning om gjenvalg av de som da ble valgt for kun 4 måneder. Alle tillitsvalgte som er på valg, bekreftet i januar at de stilte seg disponible til gjenvalg.

Valgnemndas vurdering er at styret fungerer godt, og de innstiller på gjenvalg på alle kandidater som er på valg. De har kommet fram til følgende enstemmig innstilling:

Leder, for ett år: Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
Nestleder, for ett år: Inger Synøve Johnsen, Våle

Medlemmer i styret for to år:
Karin Langaas, Borre og Undrumsdal
Thomas Pettersen, Lardal

Medlemmer i styret, ikke på valg i 2023:
Inger Synøve Johnsen, Våle
Hans Kristian Berge, Tjølling

Varamedlemmer i styret for ett år:
1. vara: Kjell Erik Strand, Tjølling
2. vara: Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Ramnes
3. vara: Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal

Presentasjon av kandidater på valg VB 2023

Hans Jørgen Olsen Røren er innstilt som fortsatt leder av Vestfold Bondelag
Hans Jørgen Olsen Røren er innstilt som fortsatt leder av Vestfold Bondelag
Nåværende styre i Vestfold Bondelag. Fra venstre: Kjell Erik Strand (1. vara), Inger Synøve Johnsen (nestleder), Hans Jørgen Olsen Røren (leder), Hans Kristian Berge, Karin Langaas og Thomas Pettersen. Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget har også en representant hver i styret.
Nåværende styre i Vestfold Bondelag. Fra venstre: Kjell Erik Strand (1. vara), Inger Synøve Johnsen (nestleder), Hans Jørgen Olsen Røren (leder), Hans Kristian Berge, Karin Langaas og Thomas Pettersen. Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget har også en representant hver i styret.

Årsmøte i Vestfold Bondelag

Årsmøtet gjennomføres i gymsalen på Gjennestad vgs tirsdag 14. mars kl 9.00 – 17.00.
Utsendinger og gjester har fått direkte invitasjon.
Årsmøtet er åpent, men på grunn av servering ønsker vi påmelding.

Les mer om årsmøtet i Vestfold Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag