Forenklingsutvalget har levert sin rapport


12.01.16. Forenklingsutvalget ble nedsatt for å gjennomgå tilskuddsordningene i jordbruksavtalen, med tanke på nettopp forenklinger. Rapporten ble idag overlevert landbruksminister Jon Georg Dale. – Regjeringa vil byggje sin politikk på målet om ein mest mogleg effektiv bruk av fellesskapets ressursar. Då er forenkling heilt sentralt, sier ministeren.  Utvalget har jobbet ut fra to alternativer: “Revolusjonsalternativet” og “Revisjonsalternativet.
1. nestleder, Kristin Ianssen, som har representert Bondelaget i utvalget, siterer Jon Leirfall: “Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp” – Virkemidlene i landbrukspolitikken er utformet for å nå visse mål. De gir oss mulighet til å drive en målretta landbrukspolitikk og tilpasse oss endringer i for eksempel klimaet, fortstter hun.  Les mer hos Norges
Bondelag
. Du finner hele rapporten hos Landbruks- og Matdepartementet.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag