Forenklinger i Plan- og bygningsloven


10.08.15 Forrige uke la regjeringen fram et forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Målet er flere og billigere boliger. Norges Bondelag støtter forslaget om å gjøre lovverket enklere og saksbehandlingen kortere, men er redd for at mer matjord går tapt. Mer makt til kommunene og enklere dispensasjonsregler kan gjøre det enklere å bygge på LNF-områder.

Les saken hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag