Foreløpige erfaringer med 2+2 lærlingordning


12.06.18. Som mange vet, er vi her i Vestfold med på å prøve ut lærlingeordningen 2 + 2 i gartner- og landbruksfag.  Nå har Østlandsforskning utarbeidet en delrapport om erfaringen med ordningen i Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold.  Det har vært noe skepsis til ordningen underveis, men nå er de fleste aktørene godt fornøyd med ordningen. Les
mer hos Vestfold Landbrukstjenester.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag