For streng karakterisering av vannforekomstene


04.06.15. For å gi en riktigere fremstilling av i hvor stor grad jordbruk påvirker vannforekomster, har Bioforsk gjennomført en GIS-analyse av over 3000 bekker og elver som i dag er karakterisert i Vann-Nett som «påvirket av jordbruk». Analyseresultatene viser at over halvparten bør vurderes på nytt.

Les mer på BioforskALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag