For mye gås – må organisere grunneierne bedre


Publisert: 19.11.2020

I Nationen kan vi lese om to unge jegere som skøyt over 170 gjess på 2 jaktøkter i høst. -Bilder med så mange felte gjess kan muligens provosere en del, men det viser oss i Vestfold og Telemark at trønderne har fått til noe ikke vi har klart riktig ennå, nemlig en mer effektiv gåsejakt, sier Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag. Han ønsker nå å utfordre grunneiere langs kysten til å organisere gåsejakta bedre. Gås er nemlig en ressurs som jaktbar art og mat, men samtidig et problem for både bønder og andre. En effektiv organisering av jakta er nemlig nøkkelen for å øke jaktutbytte.

Styret i Vestfold Bondelag har diskutert gåseproblematikk gjentatte ganger og fylkeskontoret får stadig henvendelser fra bønder som får beitet ned avlinga eller gåsemøkk i salaten. -Dessuten registrerer vi jo at mange badegjester og turgåere også er frustrerte over gjess som møkker ned strender og friområder, sier Kind. Motivasjonen for å få ned gåsebestanden bør derfor være stor fra flere hold.

Kurs første uka i februar

Første uka i februar kommer Vestfold Bondelag derfor til å invitere grunneiere i Vestfold og nedre del av Telemark til kurs i god grunneierorganisering. Det kommer mer info om disse kursene når det nærmer seg, men det blir Ove Martin Gundersen, prosjektleder i Norges Bondelags gåseprosjekt, som kommer til å holde kursene. – Grunneierlag som organiserer jakt og lokale bondelag kan derimot allerede nå diskutere hvordan jakt på gås er organisert i sitt område og velge noen som kan delta på kursene, oppfordrer Amund Kind.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag