Følg med på skader i skogen


Publisert: 08.04.2023

Skogen i Vestfold og Telemark har de siste fem årene vært utsatt for lokale eller regionale hendelser med tørke, snøbrekk, storm og billeangrep. Vekstsesongen 2022 var også meget tørr.

Skog som er svekket av tørke, snø eller vind er mer utsatt for barkbilleangrep. Skogeiere må følge med på tilstanden i egen skog og vurdere hogst eller forebyggende tiltak, hvis skogen viser tegn til å være svekket. Ta kontakt med skogbruksleder eller kommunen, hvis du trenger hjelp til vurderingene.

På Landbruksdirektoratets nettside finnes lenker til videoer om hvordan du kan kjenne igjen barkbilleangrep.

På NIBIOS nettsider kan du finne informasjon om skogskader.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag