Følg årsmøtet i Norges Bondelag


Publisert: 29.09.2020

Fra Bondetinget 2019

Som så mye annet nå for tiden, blir også Representantskap og Årsmøte i Norges Bondelag gjennomført digitalt.

Hvis du vil følge årsmøtet, vil det på årsmøtedagen 30.09. bli lagt ut en link til streamingen på nettsidene til Norges Bondelag. 

Tirsdag 29. september gjennomføres Representantskapsmøtet.  Det består av blant annet fylkeslederne og styrelederne i samvirkeorganisasjonene.

Vestfold og Telemark har, i tillegg til de 2 fylkeslederne, følgende medlemmer i Representantskapet:

 • Harald Lie, Norske Landbrukstjenester
 • Hans Edvard Torp, Landkreditt
 • Hanne Refsholt, Hoff
 • Olav A. Veum, Norges Skogeierforbund

På årsmøtet 30. september samles delegasjonene fylkesvis; Telemark på Bø Hotell, og Vestfold på bondelagskontoret på Gjennestad.

Årsmøteutsendinger fra Telemark Bondelag:

 • Aslak Snarteland
 • Hege Gonsholt
 • Mikkel Aanderaa
 • Anne-Birgitte Riis-Johansen

Årsmøteutsendinger fra Vestfold Bondelag:

 • Thorleif Müller
 • Silje Eckdahl
 • Hans Jørgen Olsen Røren
 • Anne-Helene Sommerstad Bruserud
 • Svein Holmøy
 • Inger Synøve Johnsen
 • Ole Andreassen

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag