1. slått – sikkerhet og helse først!


Publisert: 02.06.2021

I de tidligste distriktene i Vestfold og Telemark er årets 1. slått allerede i gang, og for mange andre er slåtten nær forestående. Lenger opp i fylket er det ennå noe tid til det er klart for oppstart av slåmaskiner og annet grashøstingsutstyr. Felles for de fleste er at arbeidet gjøres innenfor en kort tidsperiode når graset har nådd riktig utviklingsstadium. Felles for mange er og at ganske store areal skal høstes. Godværet må utnyttes og det er viktig at det holdes et forholdsvis høyt tempo i arbeidet.

Kombinasjonen av stor arbeidsmengde, forholdsvis trange tidsvinduer og høyt tempo kan være utfordrende med tanke på sikkerheten under arbeidet. Bevisst og ubevisst. Det meste av dagens grashøstingsutstyr har en rekke roterende deler, – kniver, reimskiver, tannhjul forbundet med kjeder, valser osv. Det er svært viktig å følge fabrikantens sikkerhetsanvisninger for det utstyret/redskapet som brukes. Stopp alltid motoren på traktoren når det må utføres arbeid på redskapet! Husk og vern på alle kraftoverføringsaksler.

Tenk aktsomhet ved all kjøring, – i gardstun, på veg og på jordet. Selv om man sitter høyt på dagens traktorer er det alltid blindsoner hvor det kan være mennesker. Vær spesielt oppmerksom ved rygging, uavhengig av hvor ryggingen finner sted.

Ved bruk av ensileringsmidler så er det viktig å følge fabrikantens sikkerhetsanbefalinger for bruk av det respektive produkt. Sørg for at produktene og tomemballasjen er utilgjengelig for barn og andre uvedkommende.

En vellykket 1. slått med velberget gras høstet til rett tid er et viktig grunnlag for innefôringssesongen. Slikt gir godfølelse! Enda bedre blir godfølelsen hvis slåtten kan gjøres uten uhell eller ulykker av noe slag!

Lykke til med et veldig viktig arbeid!

Jan Thorsen

Seniorrådgiver Vestfold og Telemark Bondelag

Her legges grunnlaget for en god innefôringssesong.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag