Fokserød Nordvest i stedet for Torp Øst!


10.09.19. Om lag 65 prosent, eller 1.500 av de 2.300 dekarene på Torp Øst er matjord. Nå ligger dette arealet, som Sandefjord kommune ønsker å omdisponere til framtidig næringsareal, på bordet til departementet da meklingen med FM ikke nådde fram. –Vern jorda, og flytt kommunens prestisjeprosjekt for næringsutvikling
til de 3.000 dekarene med skog nordvest for steinbruddet på Fokserød, er Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, sitt konstruktive innspill til Sandefjords politikere på selve valgdagen!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag