Flotte filmer fra Larviklandbruket


Publisert: 02.11.2022

Se filmer som viser bredden i landbruket i Larvik kommune!

Fra 2020 til 2022 har det vært kjørt et prosjekt i Larvik med fokus på økt innovasjon og verdiskapning i landbruket.

Prosjektet var et samarbeid mellom Larvik kommune, Colab Larvik og Gründernettverket, og var støttet med regionale tilretteleggingsmidler fra fylkeskommunen. Prosjektet var veldig vellykket og har vekket oppmerksomhet i landbruket utenfor kommunens grenser også.

Et av fokusområdene i prosjektet var “kommunikasjon og omdømmebygging” og det ble i den forbindelse laget fem filmer som viser en bred  variasjon innenfor landbruks- og landbrukstilknyttet næring i Larvik kommune.

Larvik kommune viser stolt frem filmene her.

Vi håper disse filmene kan inspirere andre kommuner i Vestfold og Telemark til å presentere fram landbruket i sin kommune og minner om at det er laget faktaark for landbruket i alle kommuner
Elin Røed, org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag

I AgriAnalyses verdiskapingsrapport for landbruket og matindustrien i Vestfold og Telemark (Rapport 4-2021) finner du info om landbruket i Vestfold og Telemark, men også fakta fra hver kommune.

Finn ditt kommuneark her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag