Flinke miljøbønder!


Publisert: 13.05.2023

Denne uka har Tønsberg Blad hatt to flotte reportasjer hvor bøndene får skryt for å gjøre viktige mijøtiltak! Har du et abonnement i en Amedia avis, kan du gå inn og lese begge artiklene nedenfor.

Paul Christen bruker løsninger som kan redde Oslofjorden

Rundt halvparten av bøndene i Vestfold og Telemark søker Statsforvalteren for tilskudd til miljøtiltak. I kommunene i tidligere Vestfold fylke er tilsvarende tall rundt 60 prosent, i Tønsberg rundt 65–66 prosent, skriver Tønsberg Blad.

– Det var rekordhøy deltakelse i fjor. Andelen som jobber aktivt med miljøtiltak er også stigende, påpeker fagsjef i landbruksavdelingen til Statsforvalteren, Hilde Marianne Lien og assisterende direktør i samme avdeling, Ingunn Haldorsen Sømme.

De viser til at det gjøres stadig mer fra landbrukets side for å sørge for mindre utslipp – eller avrenning til vann som det kalles innenfor jordbruk. Klimaendringene kamuflerer dessverre mye av innsatsen.

I artikkelen møter vi Paul Christen Eikeberg fra Hem gård på Barkåker i Tønsberg. Han er heltidsbonde som dyrker korn, engfrø, kålrot, gress og har kjøttfe og gris. I tillegg har han en egen selvbetjent butikk på gården.

Han viser Tønsberg Blad mange miljøtiltak som han gjennomfører på gården; 90 % av kornarealet hans pløyes ikke før på våren, han produserer grass på de bratteste arealene, langs vassdrag og i dråger på jordet. Han prøver seg på fangvekster, gjødsler mest mulig presist i forhold til gjødselplanen og sprer gjødsla på en miljløvennlig måte. Til høsten har han lyst til å prøve å direkteså raps!

Se og les hele artikkelen i Tønsberg Blad hvis du ønsker inspirasjon fra Paul Christen til å gjøre en miljøinnsats på egen gård!

Cathrine hyller lokale bønder: – Tusen takk til fineste Færder-bøndene våre

– Vipa er en svært truet fugl, hvis vi skal redde dem må vi gjøre noe.

Uavhengig politiker Cathrine Palm Spange har sammen med Naturvernforbundet og andre engasjerte hjelpere gått til tre av Færders største grønnsakbønder for å spørre om de vil være med på et prosjekt for å verne Vipa.

Spange forteller at de har funnet og markert omtrent sytten reir på jordene til de tre bøndene.

Da Spange banket på døren til bøndene Bernt Freberg, Åsmund Bjertnæs og Hans Jacob Fosaas ble hun møtt av bønder som var svært positive til prosjektet.

– Selvfølgelig! Så gøy! Vi har heller ikke lyst til å kjøre over vipereirene og vi har alltid forsøkt å kjøre rundt dem. Så fint at dere merker. Vi er med!, var svaret Spange fikk fra bøndene.

Les hele artikkelen i Tønsberg Blad her om prosjektet hvor bøndene bidrar til å redde vipene

Det kan gis tilskudd gjennom RMP til tiltak for å hjelpe viper til å få unger som kan leve opp. I vårt fylke gjelder det foreløpig arealer ved Børsesjø, Hemskilen, Borrevannet, Sandebukta, Presterødkilen, Ilene og på Nøtterøy

Mer om tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Det er mulig å søke tilskudd til 34 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. I veiledningshefte for RMP-tilskudd finnes det en oversikt over disse tilskuddene, og de foreløpige tilskuddssatsene.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Les mer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag