Flere velger naturbruk og det er rift om lærlingene


01.03.19. Martin Bergan (19) trives med å jobbe i skogen. Det siste halvannet året har han vært lærling hos Tveitan & Bang Tynningslag som jobber med tynning og sluttavvirkning i Telemark og Vestfold. På naturbruksskolene er det generelt en veldig høy trivsel blant elevene og særlig på skogbruk er det nå rift om lærlingene. Kanskje ikke så rart når Naturbruk er det utdanningsprogrammet hvor størst
andel elever fikk «bestått meget godt» på fag- og svenneprøven i 2017/18. –

Les mer i Bondebladet om Martin Bergan, hvorfor mange trives og lykkes i naturbruksstudieneALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag