Flere traktoraksjoner


20.05.17 Torsdag var dagen for lokale traktoraksjoner. Flere steder ble det arrangerte traktortreff godt synlig i nærmiljøet. Målet er at folk flest skal oppleve at norsk matpolitikk handler om matproduksjon og næringsliv i egen kommune. Når jordbruksoppgjøret blir debattert i nasjonale medier, vil vi at folk skal koble dette til matproduksjonen og kulturlandskapet de har rundt seg i hverdagen. -Vi vil produsere
mer mat på norske ressurser, sier lokale bønder som er skuffa over at regjeringen ikke vil satse på norsk landbruk. Regjeringen sier at de har trukket seg langt. Sannheten er at ikke en eneste gang de siste 40 år har blir inngått en jordbruksavtale med en så liten forhandlingsgevinst som det nå ble tilbudt. Ikke rart det ble brudd! Gapet øker!


Fra taktortreff på Revetal 

Arrangert av Våle Bondelag og Ramnes Bondelag

Se nettsak i ReAvisa

 

Leder i Våle Bondelag Svein Ivar Åsrum melder at enkelte bilister har det veldig travelt, men de fleste er blide og gir tommel opp! Selv om Re er en landbrukskommune, erd et flere og flere innbyggere har som ikke har noe forhold til matproduksjon. – Det er nok nødvendig å minne folk i Re også om at mat ikke er noen selvfølge, sier Ånestad.

Traktor 18052017 Revetal 22 traktorer samlet

Storsamling på bensinstasjonen. 22 traktorer deltok.

Traktor 18052017 Revetal Traktorkolonne

Folk på Revetal er vant til å se traktorer i gatene, men sjelden så mange på en gang, – og ikke med landbruksminister Jon Georg Dale i front.

Traktor 18052017 Revetal Ingen bønder ingen mat

Klart budskap til forbipasserende!

 

 

Fra traktortreff på Islandkrysset 

Arrangert av Botne og Hillestad Bondelag

 

Nestleder Camilla Røed melder om at det møtte opp 14 traktorer og enda flere folk som stod plassert fint rundt i rundkjøringa. Litt jøring var det også. Alle som møtte opp fikk kaffe og blei stående for en hyggelig prat. Når alle egentlig vil gjøre våronn, men været ikke stemmer helt, passer det fint med en traktoraksjon!

 

-De aller fleste bilistene smilte eller ga tommel opp, det var generelt god stemning. Det virker som om vi har folket i ryggen! sier Camilla Røed

 

Traktor 18052017 BHBL Oversikt

Parkering i indre og ytre del av rundkjøringa var godt synlig, men slapp trafikken forbi

Traktor 18052017 BHBL Mye folk

 

Traktor 18052017 BHBL Bilene kom forbi

Bilene kom forbi. Målet var å være synlig, ikke hindre trafikken

Traktor 18052017 BHBL La oss lage maten din

Tydelig budskap!

 

Traktorsamling i Andebu sentrum 

Arrangert av Andebu Bondelag

 

Lokallagsleder Erik Grytnes melder om mye folk og god stemning!

Traktor 18052017 Andebu sentrum

Alle som skulle på butikken, fikk med seg aksjonen

Traktor 18052017 Andebu Bønder samla

Traktor 18052017 Andebu Unge bønder

Traktor 18052017 Andebu Plakat i bakruta

 

Traktortreff i Sande 

Arrangert av Sande og Strømm Bondelag

 

I sande var det markeirng på to steder, ved Bergsenga, avkjøringen fra E 18 i nord, og ved Hydro Texaco stasjonen i sentrum.

Her var det både pensjonister og ungdom som deltok.

Traktor 18052017 SandeStrømm Traktortreff

Samling og oppsett av plakater

Traktor 18052017 SandeStrømm Ungdommen er med

Bygdeungdomslaget deltok også

 

Punktaksjoner i Larviksområdet 

Her var det flere synlige aksjoner med traktorkjøring og plakater. Vi har fått bilder fra Hedrum Bondelag.

Traktor 18052017 Hedrum Lokallagsleder plasserer rundballer sentralt

Nestleder i Hedrum Bondelag, Arne Martin Malerød, plasserer dekorerte rundballer langs veien.

 

Traktor 18052017 Hedrum Ved Gjønnesvannet

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag