Flere møter om gårdsvarmeanlegg de neste ukene


12.11.18. Det skal være flere møter og temadager de neste ukene om gårdsvarmeanlegg. Landbrukskontoret i Larvik arrangerer det første møtet 21. november i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Hovedfokus er på temakveld 21. november
er biovirke og flisfyringsanlegg.
  Lokale skogeierlag/områder i Vestfold, Innovasjon Norge, Vestfold bondelag og skogselskapet i Vestfold arrangerer 3. desember fagdag om etablering av gårdsvarmeanlegg.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag