Flere inntrykk fra Bondetinget


06.06.14 Bondetinget ble avsluttet torsdag kveld. Dette todagers årsmøtet var preget av tema som samhold, politisk situasjon og strategier for framtida. Prisen for Årets lokallag og Askeladdpris ble utdelt. Landbruksminister Sylvi Listhaug var gjest på årsmøtemiddagen og holdt innlegg dagen etter. Flere andre politikere var også gjester på årsmøtet. Les mer for å se flere bilder og saker fra Bondetinget


Årsmøte 14 Vestfold lite

Der var flere Vestfoldinger på Bondetinget i tillegg til utsendingene. På bildet ser dere fra venstre: Hans Edvard Torp, fylkesleder, Bente Stensland, Gartnerhallen, Elin Røed, org sjef, Birgitte Ringdal Brekke, utsending, Elisabeth I Hokstad, utsending, Dag Fredrik Eftedal, utsending, Kathrine Kleveland, leder Norges Bygdekvinnelag, Hans Kristian Teien, utsending, Marius Hundstuen Bøhle, utsedning Norsk Bygdeungdomslag, Reidun S Green, utsending Norges Bygdekvinnelag,
Harald Lie, utsending, og Hans Edvard Holtung, utsending.

 

Politiker og alliansepartnere 

Tradisjonen tro var det mange gjester tilstede på årets Bondeting. Det var bl a hilsner fra Fiskarlaget, Reisdriftssamene, “Bondelaga” i de andre nordiske land, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Det var i år ekstra mange politikere som besøkte Bondetinget: 

  • Line Henriette Hjemdal, KrF
  • Ingunn Foss, H
  • Knut Storberget, Ap
  • Pål Farstad, V
  • Une Aina Bastholm, miljøpartiet De Grønne
  • Sylvi Listhaug, FrP
  • Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sp

Hos Norges Bondelag kan du lese om politikernes hilsner til Bondetinget

 

Listhaugs tale på Bondetinget 

Listhaug 050614

 

I etterkant av Listhaugs tale fulgte en rekke med konkrete spørsmål fra utsedningene. 2. nestleder, Brita Skallerud i Norges Bondelag, tok tak i Listhaugs påstander om liten endringsvilje fra landbruket og hennes invitasjon til videre samarbeid.

 

–  V i la fram et krav som hadde mange forslag på endringer og forenklinger. Er det å ta næringa på alvor, når din kollega Morten Ørsal Johansen uttaler at Norges Bondelag saboterer bonden? Ikke ett eneste forslag fra jordbruket er tatt med i tilbudet fra staten. Mener FrP og Høyre virkelig at ingen av våre forslag var noe verdt? Er det å samarbeide, eller er det bare festtaler?

 

Både dette spørsmålet, og flere andre, ble ganske enkelt og lettvindt ikke svart på av Listhaug.

 

Hos Norges Bondelag kan du lese om Listhaugs tale til bøndene

 

 

Årets lokallag 

 

Hos Norges Bondelag kan du lese om Veldre Bondelag som ble årets lokallag

 

Årets Askeladd 

 

Hos Norges Bondelag kan du lese om Synnøve fra Trysil som ble årets Askeladd

 

 

Resolusjon fra årsmøtet 

Årsmøte i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon. Det er en uttalelse som oppsummerer de viktigste signalene gitt i generaldebatten. Flere utsendinger, men sterk støtte fra Bygdeungdomslaget, ønsket at Norges Bondelag skal jobbe for å innføre et kompetansekrav i landbruket. I resulosjonen står det:

“Årsmøtet i Norges Bondelag vil at alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.”

 

Hos Norges Bondelag kan du lese hele resolusjonen

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag