Flere bilder og inntrykk fra Ledermøtet 2017


20.11.17. Ledermøtet 2017 i Vestfold Bondelag ble gjennomført fredag og lørdag. Det ble mange fine diskusjoner, gode innledninger og nyttige innspill fra engasjerte lokallag i Vestfold på alt fra verdiskaping, til organisasjonsarbeid og faglige tema.


Vestfold Bondelags Ledermøtet 2017 startet på fredag med blant annet fokus på

– verdiskaping i norsk landbruk og matindustri, merkevarebygging (se egen sak) og

solstrøm fra låvetak i Vestfold (se egen sak)

 

Men det skjedde også mer både på fredag og lørdag…

 

Ledermøte 2017 Landbruksdirektør Olav Sandlund

Vestfold Bondelag har et godt samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunal landbruksforvaltning. Landbruksdirektør Olav Sandlund var derfor invitert for å komme med siste nytt og aktuelt fra forvaltningen. Her orienterer han om pågående revisjonsprosess og vestfoldsamfunnets holdning til jordvern nå.

Ledermøte 2017 Einar Frogner fra NB

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, deltok både fredag og lørdag. Lokallagene passet på å gi han tydelige meldinger innover til styret i Norges Bondelag, men Frogner delte også betraktninger rundt ny jordbruksmelding, situasjonen etter valget 2017 og lokallagas avgjørende viktige rolle i organisasjonen!

 

Ledermøte 2017 Thorleif Müller forklarer VH effekten

Fylkesleder Thorleif Müller gikk i gjennom hovedtrekkene i den nye verdiskapingsrapporten fra AgriAnalyse. Han innførte samtidig et begrep som verken bonden eller næringsmiddelindustrien kan få gjort noe med og som helt klart påvirker verdiskapingen fra år til år; VH – effekten! Eller “Vår Herre”-effekten, altså godt og dårlig vær!

 

Ledermøte 2017 Samvirkets time

“Samvirkenes time” er en gjenganger på hvert Ledermøte. F.v. Felleskjøpet v/ Thor Johan Thorød, Gartnerhallen v/ Arve Gladheim, Nortura v/ Ole Tala og TINE v/ Elisabeth I Hokstad fikk først 12 minutter hver for å orientere om aktuelle saker og deretter tid til å svare på gode spørsmål fra de tillitsvalgte.

 

Ledermøte 2017 Nye lokallagsledere fikk pins under middagen

Små gaver gir stor glede! Under middagen fikk nye lokallagsledere hver sin lille Bondelags-pin som en liten gest for at de har påtatt seg et viktig verv. F.v. Bjørn D Breivik fra Stokke Bondelag, Per Harald Mostad fra Brunlanes landbrukslag og Thomas Pettersen fra Lardal Bondelag.

 

Ledermøte 2017 Elin Røed org sjef i VB innleder om drift og økonomi i lokallagene

Ledermøtet er også en viktig arena til å diskutere organisatoriske saker som drift, økonomi, beredskapsplaner og årshjul. Org.sjef Elin Røed innledet på flere av disse temaene og flere av disse temaene ble diskutert under gruppearbeidet på lørdag.

 

Ledermøte 2017 Silje Eckdahl orienterte om vervekampanje og delte ut marsipangris til alle som ville delta på vervedag i desember

Silje Eckdahl fra fylkesstyret hadde en morsom og fin informasjon om årets vervekampanje og delte ut marsipangriser til de som meldte seg til en vervedag i desember!

 

Ledermøte 2017 Prosjektleder Oddbjørn Rød orienterte om kornsatsing i Vestfold

Mot slutten av dagen fikk vi også en spennende innføring i et nytt prosjekt. Oddbjørn Rød er prosjektleder for “Kornsatsing i Vestfold” og fikk et velfortjent nek etter sin orientering. Like viktig var alle gode innspill han fikk fra de tillitsvalgte i lokallagene om tips til temaer prosjektet kan sette fokus på og hvordan man kan få engasjert de bøndene som ikke pleier å komme på faglige arrangement om kornproduksjon.

 

Det var gjennomgående mange gode diskusjoner og innspill fra en aktiv gjeng gjennom hele ledermøtet. Takk til alle deltakere og gjester!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag