FK Treff Stange Gjestegård kl 19.00


FK Treff med tema politikk og kornlogistikk.

Innlegg fra Ivar Pettersen , Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning. Regjeringens mål for landbruket, hva har skjedd i næringen og hva er status for endringer av forskrifter og utredninger.
Er det målbare positive eller negative utslag av ny politikk.

Innlegg fra Kristen Bartnes, Direktør Landbruk i FK Agri.
Tema korn: Hvordan få en kostnadseffektiv logistikk for kornet fra bonden til kraftforsilo.

Enkel servering

arr: Årsmøtevalgte avd Barkåker.

Last ned invitasjon til FK Treff Stange Gjestegård tirsdag 2. desember kl 19ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag