FK, REMA og TINE vil ha flere øko-produsenter


27.02.17. Etterspørselen etter økologiske produkter fortsetter å øke, og for å møte den økende etterspørselen iverksetter Felleskjøpet Agri nå et økologisk løft. I samarbeid med Rema 1000, Mesterbakeren, Norgesmøllene og TINE gjennomføres det nå to prosjekter for å stimulere til økt norsk økologisk produksjon. Felles for begge prosjektene er at de skal bidra til økt
norsk produksjon av økologiske varer.  Ett av mange tiltak er at det gis en prisøkning på økologiske åkerbønner utover eksisterende noteringspris og økotillegg, og at det legges til rette for mottak av økologisk korn flere steder i sesong, blant annet i Larvik. Les mer hos FK Agri og Norsk
Landbruk.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag