Fjøsåpning i Fyresdal


Publisert: 21.02.2020

11. februar var det storinnrykk med interesserte som besøkte gården Songedalstveiten i Fyresdal for å bivåne fjøset til Hans Christian Jørgensen og Ane Ingunn Hanserud.

Hans Christian, som også er lokallagsleder i Fyresdal Bondelag, har sammen med Ane Ingunn restaurert det tidligere fraflytta bruket og starta opp med melkeku med kvote på 40.000 liter. De ønsker å foredle en del av melka til ost og andre meieriprodukt.

Fjøset har 16 liggebåser bygget i tre for melkeku, samt liggeplass for kviger og kalver. Det er lagt til rette for en utvidelse til 24 liggebåser og melkerobot. Men foreløpig skal det brukes rørmelkingsanlegg med skinnebane. På sommeren flyttes kuene på stølen.

Fjøset er et eksempel på at det fortsatt er muligheter for å bygge og drive i mindre målestokk. Mye egeninnsats og nytenking er avgjørende. Flere av de som kom på fjøsåpningen var interessert i løsningene på egne vegne.

På åpningsdagen stod folk i kø for å ønske de nye melkebøndene hell og lykke. En fantastisk dag, sa Hans Christian etterpå og han hadde en lang liste med personer og organisasjoner som han ville takke.

Telemark Bondelag ønsker Hans Christian og Ane Ingunn lykke til videre.

Fotokred. Forsidebilde: Ole Kristian Bergve. Alle bilder i artikkelen: Leif Bærstad.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag